Privacy Policy

Политика за поверителност

Чрез Политиката за защита на личните данни, ние от Стобет ЕООД Ви информираме за начина, по който личните Ви данни се обработват и какви права притежавате.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Стобет ЕООД, гр. София, ж.к.Люлин, бл. 139, вх. 1, ет. 2, ап. 6, тел. 0878101933, gevtimov@abv.bg се явява администратор на лични данни.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Под лични данни се разбира всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез позоваване на идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическите, физиологичните, генетичните, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на физическо лице.

В уеб сайта на Стобет ЕООД събираме само лични данни, които се считат за необходими за контакта с Вас, т.е. име, фамилия, имейл адрес или телефонен номер.

КОГА И КАК СЕ СЪБИРАT ЛИЧНИ ДАННИ?

Сърфирането в уебсайта на Стобет ЕООД не означава непременно събирането на Вашите лични данни.

Вашите лични данни могат да бъдат събрани само:

  • Когато попълвате формуляра „Форма за запитване“ в нашия уебсайт www.stobet.com;
  • Когато изпращате информация, запитване или предложение за сътрудничество с Стобет ЕООД, по електронната ни поща или чрез нашия уебсайт.

СЪГЛАСИЕ И ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ

Съгласие - С попълването на формуляра „Форма за запитване“ в нашия уебсайт www.stobet.com, Вие се съгласявате подадените от Вас лични данни да бъдат обработвани от нас с цел осъществяване на контакт и диалог с Вас.

Основание за обработване на данни - Това обработване става възможно единствено с Вашето съгласие.

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Стобет ЕООД ще пази Вашите лични данни само през периода, строго необходим за целта, с която са събрани.

Стобет ЕООД ще пази вашите лични данни (име, адрес, имейл и телефонен номер) с цел контакт с Вас по случай настояща и бъдеща съвместна дейност с Вас, за периода, предвиден в съответните нормативни актове.

След като измине определеният максимален краен срок, личните Ви данни ще бъдат анонимизирани по необратим начин, така че да могат да се съхраняват от Стобет ЕООД или безопасно да бъдат унищожени.

ТРАНСФЕР НА ДАННИ

Стобет ЕООД не извършва трансфер на лични данни в страни в или извън територията на Европейския съюз.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Стобет ЕООД е възприела адекватни технически и организационни процедури с цел да се избегнат нарушения на сигурността, неправомерен достъп до лични данни, унищожаване или незаконна употреба.

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектите на лични данни имат следните права:

Право на достъп до личните Ви данни.

Това право Ви позволява да ни попитате всичко, което Ви интересува за личните Ви данни.

Коригиране на личните данни.

Това право Ви позволява да поискате промяна на вашите лични данни.

Право на възразяване.

Това право Ви позволява да се откажете да обработваме личните Ви данни или да оттеглите вече дадено от Вас съгласие за това.

Право на изтриване (“Правото да бъдете забравени”)

Това право Ви позволява да изисквате от нас изтриване на всички ваши лични данни и да бъдете „забравени“ от нас.

Как да упражня правата си ?

За да упражните някое от правата си, моля да отправите заявление на: office@stobet.com

БИСКВИТКИ

„Бисквитките“ са малки файлове с номера и букви, които се съхраняват в браузъра на потребителя, когато посещавате този уебсайт.

Тази информация се използва, за да направи услугата, предоставена на потребителя, по-персонализирана, което позволява да се подобри ефективността на навигационното преживяване, като се увеличи, от една страна, скоростта и ефективността на начина, по който уебсайтът отговаря и от друга страна, необходимостта от многократно въвеждане на същата информация. „Бисквитките“ помагат на уебсайта да разпознае устройството за следващия път, когато потребителят има достъп до него.

Уеб сайтът на Стобет ЕООД използва следните „бисквитки“:

Категория Необходими (PHPSESSID) - Цел на бисквитката: запазва състоянието на сесията в при зареждане на различни страници

Категория Статистика - Регистрира ID което генерира статистически данни за начина на употреба на сайта. Използва се от Google Analytics за да поддържа заявките.

Категория Маркетинг - Няма.

Връзки към други уеб сайтове - Няма такива.

Можете да премахвате „бисквитките“, съхранени в компютъра си, чрез настройките на браузъра.